SCHOLEN IN ACTIE OP WERELDWATERDAG

Stipte je Wereldwaterdag 2018 al aan in je schoolagenda?

Vraag aandacht  voor proper drinkwater voor altijd en voor iedereen  door in  de periode  rond Wereldwaterdag (22 maart 2018) met je school te wandelen voor water. Zo'n 'Walk for Water' is een symbolische wandeling die de kilometerslange tocht voorstelt die door vele mensen elke dag moet afgelegd worden om aan water te geraken.

Werk een actie uit waarmee je politici oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen en werk te maken van de 6de duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG 6): tegen 2030 moet iedereen zonder uitzondering directe toegang hebben tot water en sanitaire installaties.

Registreer je actie hier.


 

 

 
  Wat krijg je in ruil?
inspiratie // leerkrachten vormingen // campagnemateriaal // educatief materiaal
 
 
Wereldwaterdag@school is een initiatief van: