BESCHERM EEN BOOM


De Challenge

Zoek een boom of bos op of rond het schoolterrein en bescherm deze.


Waarom een boom of bos beschermen?

Bomen zijn niet onverwoestbaar. Net als wij mensen kan een boom zelfs 'doodbloeden' als zijn schors zwaar beschadigd is. Maar zelfs door kleine verwondingen kan de boom bv. een virus oplopen. Bomen op schoolpleinen worden vaak beschadigd door spelende kinderen, maaimachines en voertuigen. Ook bomen in steden moeten vaak veel te jong plaats maken voor andere zaken. Een gemiddelde stadsboom wordt zo'n 30 jaar terwijl de meeste tot 100 of 200 jaar oud kunnen worden. Tot slot zijn bossen in Vlaanderen ook nog niet genoeg beschermd. Hoewel het totale aandeel bos niet per se daalt doordat er elder wordt aangeplant, wordt er jaarlijks toch nog 200 ha gekapt. Daardoor verliezen we oudere bossen die net meer ecosysteemdiensten leveren (zie 'bossen en water' voor meer info).

Hoe kan je dit doen?

 • Je kan een individuele boom of een volledig bos beschermen.
 • Dit kan je fysiek doen door:
  • Bijvoorbeeld een hekken rond de boom te plaatsen zodat niet iedereen zomaar tot bij de boom kan komen.
  • Je zou ook kunnen eventuele verharding die rond de wortels en stam zit, kunnen verwijderen en vervangen door iets wat meer water en lucht doorlaat.
  • Pas wel op dat je bij deze acties de tere wortels niet beschadigt!
  • Je kan een bosbeheerder ook helpen met jonge boompjes te beschermen tegen wild of tegen andere concurrentie.
 • Je kan ook met de klas brainstormen hoe je bomen en bossen kan beschermen.
  • Je kan je voornemen om geen takken nodeloos te breken,
  • oppassen dat je boomwortels niet beschadigt bij graven/spelen/fietsen,
  • maar je kan ook denken aan indirecte bescherming door minder producten te consumeren waarvoor bossen worden gekapt. Je kan daarvoor inspiratie halen uit de andere challenges.
 • Je kan een boom ook op papier beschermen.
  • Ga naar de directeur of de burgemeester en laat hem of haar een oorkonde ondertekenen dat de bomen of een specifieke boom op of rond jullie school voor zeker 100 jaar zullen beschermd worden en niet mogen gekapt worden. Maak hiervoor met de klas een mooi certificaat en geef het ondertekende document een ereplaatsje op je school!
 
 Heb je vragen rond wereldwaterdag@school, neem dan contact op via wereldwaterdagatschool@joinforwater.ngo


Wereldwaterdag@school is een initiatief van:

             


Met de steun van: